Kalkulators

SākumsKalkulators

Ar pašreizējiem diezgan sarežģītiem algoritmiem, kas aprēķina pakalpojumu paredzētās izmaksas dimanta zāģēšanai un urbšanai būvmateriālos, galvenokārt nosaka trīs faktori:

 • cenu līmenis konkrētam darba veidam (zāģēšana vai urbšana);
 • celtniecības materiāla pārstrādāšanas spēju nosakošo faktoru ievērošana (materiāla veids, stiegrojums, cietās pildvielas utt.);
 • faktoru, kas nosaka papildu darbietilpību atkarībā no darbu izpildes apstākļiem konkrētajā vietā, ievērošana (augstums, pieejamības apstrādājamai virsmai iespējas, tīrības prasības utt.).

Turklāt tas ir atkarīgs no paredzamo darbu apjoma, darbu izkliedes objektā, elektrības un ūdensvada tīklu pieslēguma noteikumiem, būvgružu konteineru attāluma un citiem faktoriem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vēlamies piedāvāt saviem klientiem iespēju ar kalkulatora palīdzību orientējoši aprēķināt mūsu piedāvāto pakalpojumu paredzamās izmaksas, kas ļauj novērtēt viena produkta celtniecības materiālu dimanta zāģēšanas un urbšanas bāzes cenas, nepielietojot paaugstinātu koeficientu tajā gadījumā, ja nepieciešams kāds papildu darbs:

 • tehnoloģiskais atvērums;
 • viena garummetra (1 g.m.) zobrievojums, ja zobrievojuma platums nepārsniedz tā dziļumu; 
 • tehnoloģiskas ailas, kuru tāmes vērtību noteiks ailas izmēri perimetrā:
  • а) aila ķieģeļu mūrī, ja tās izmēri nepārsniedz standartu 2,1 x 1,0 m;
  • b) aila dzelzsbetonā, kuras demontāžai ir visi nepieciešamie mehānismi
   (pretējā gadījumā demontējamā daļa tiks sazāģēta 50-70 kg gabalos, lai varētu demontēt ar rokām, bet tāmes vērtību aprēķina kopējā zāģēšanas garumā metros).

Kalkulators neļauj novērtēt darbu izmaksas tehnoloģisko ailu un caurumu izveidei, ja šos darbus veic ar urbumiem perimetrā vai apkārtmērā.

Kalkulatora aprēķina rezultātam vienmēr piemēro atlaidi, kuras apmēru nosaka konjunktūra darbu izpildes reģionā.

Precīzāka paredzamo darbu izmaksu tāme tiek sagatavota pēc pieprasījuma iespējami īsā laikā.


Ieiet kalkulatorā

 

↑ Uz lapas sākumu
© SIA Euro PEJ
Reģ.nr. LV40003717382
Gaujas iela 5, Rīga
Latvija, LV-1026
(+371) 6737 36 30